Firma Tytan Sp. z o.o. obecna jest w branżowych czasopismach,  spotkaniach tematycznych, sympozjach organizowanych przez animatorów środowiska WOD-KAN oraz wielu portalach internetowych utożsamianych z działalnością wodociągów i kanalizacji oraz ochrony środowiska i oczyszczania.

Firma nasza kontynuuje wieloletnią współpracę z wydawnictwem ABRYS   i jego dwoma tytułami periodyków komunalnych:  "Przeglądem Komunalnym" oraz "Wodociągami i Kanalizacją"

oto nasze  wzory reklamowe, które ukazały się na łamach wspomnianych tytułów:

           w edycji czarno-białej, w drugiej połowie roku 2006.

oraz numerze 3/2011  marzec/kwiecień 2011:

Tytan_01_2011_E

 

            w roku 2007 w numerze majowym na targi WOD-KAN.

  oraz numerze 2007 na POLECO   w Poznaniu   i  aktualna z roku 2014  WODKAN:

tytan_p10Tytan_09_2014_OK_PIDION_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Firma prowadzi współpracę ze środowiskiem     zintegrowanym wokół   Forum Dyskusyjnego. Niejednokrotnie braliśmy udział w spotkaniach, prezentowaliśmy nowe technologie i omawialiśmy zastosowania naszych rozwiazań informatycznych.

     

  W dziale prowadzonym na portalu Forum,  zatytułowanym Ciekawe Technologie udostępniamy nasze doświadczenia i spostrzeżenia z wdrożenia technologii odczytu radiowego w Wodociągach.