clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

 

    Zbiórka selektywna nieczystości stałych

 W programie Wywóz Nieczystości  już w wersji 3.01 (2009r.) (obecnie 3.10 /lipiec 2013r.) wprowadzono moduł Zbiórka Selektywna.

Podstawowym celem modułu jest zorganizowanie pracy związanej z obsługą zbiórki selektywnej za pomocą worków jednorazowych oraz wszechstronna analiza wykonywnej czynności, a więc:

  • Tworzenie i generowanie tras dla kierowców,
  • Ewidencja wydawanych worków do zbiórki selektywnej,
  • Ewidencja odbieranych worków z odpadami segregowanymi,
  • Możliwość ewidencji ręczno- papierowej bez użycia RFID czy kodów kreskowych !
  • Generowaniu usług za wydawane lub odbierane worki, w zależności od ustawienia parametrów,   ( dla sprawozdawczości  " lipiec 2013 "
  • Rozliczanie kierowców lub innych osób z wydawanych worków do zbiórki selektywnej.
  • Przygotowanie wszechstronnych i przekrojowych zestawień z prowadzonej zbiórki selektywnej z podziałem na:
   • rodzaje surowców, worków
   • ilości zebranych w rejonach, obszarach MGN, grupach odbiorców usług, kategoriach
   • okresy czasu wykonywanej zbiórki, /dni, miesiące, lata /,  płatników, kierowców,
   • dodatkowe elementy filtrowania zestawień dostępne w programie WYWÓZ

  Moduł zbiórki selektywnej został rozbudowany o następujące elementy:

     Dla MAGAZYNU  worków dla zbiórki dostępne są operacje:

   • Przyjęcie worków na magazyn – PZ – nowa operacja
   • Zdjęcie worków z magazynu - zapis automatyczny w czasie wystawienia WZ
   • Zwrot worków do magazynu - zapis automatyczny w czasie wystawienia ZW
   • Bilans otwarcia - BO

   Dla innych osób dostępne są operacje:

   • Przekazanie worków do wydania – WZ automatyczne zdjęcie z magazynu
   • Zwrot worków do magazynu – ZW automatyczne przekazanie worków do magazynu
   • Rozliczenie wydanych worków
   • Korekta rozliczenia wydanych worków
   • Bilans Otwarcia BO

  Dla dokumentów BO, PZ i WZ zostało wprowadzone:

  • Automatyczna numeracja dokumentów w ramach roku, dla każdego dokumentu niezależna
  • Drukowanie dokumentu z możliwością zmiany szaty graficznej

  Czynności wykonywane w czasie obsługi Modułu Zbiórki selektywnej :

  Zakup worków i przekazanie worków do magazynu:

   • Kartoteka Rozliczeń zbiórki selektywnej
   • Wskazanie pozycji Magazyn
   • Przyjęcie worków na magazyn – PZ

  Przekazanie worków kierowcy, do biura, sołtysowi, inne warianty

   • Kartoteka Rozliczeń zbiórki selektywnej
   • Wskazanie odpowiedniej pozycji
   • Przekazanie worków do wydania – WZ

  Generowanie tras, rozliczanie tras zbiórki selektywnej

   • Lista punktów MGN dla wskazanego dnia zbiórki selektywnej

  Uaktualnienie stanu posiadania worków przez osoby – rozliczenie tras

   • Kartoteka Rozliczeń zbiórki selektywnej
   • Rozliczenie wydania worków za okres od-do

  Przygotowywanie  oraz drukowanie zestawień, list i tabel podsumowujących zbiórkę.

   • wszechstronne i przekrojowe  analizy prowadzonej zbiórki surowców.
   • na bieżąco rozbudowywane sprawozdania pod wymogi " Lipiec 2013 "

 

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.