1-Selekcja punktów odbywa się z reguły na zasadzie wyboru najgorszych lokalizacji odnośnie problemów z klasycznym odczytem. Pierwszeństwo mają punkty zalewane wodą oraz bardzo źle zlokalizowane- niewygodny dostęp.

-1-Selekcja -zła lokalizacja. .

Powyższe etapy  można nazwać etapami przygotowawczymi  i prowadzone one są przez odpowiednie służby wodociągowe sytematycznie do momentu uzyskania zestawu wodomierzy /punktów ilościowo zgodnych z ilością g łowic radiowych wchodzących do uruchomienia.  Podczas tego etapu następuje pozyskanie ważnych informacji niezbędnych do późniejszego sprawnego uruchomienia- parametry wodomierzy, warunki montażu, warunki dostępu do wodomierza,  np. szybkość nachodzenia wody do studzienki.  Etap ten kończy się ustaleniem planu działania dla instalacji głowic radiowych.

-

Instalacja głowic, odczyty testowe, uruchomienie wykonywane jest planowo i przy dobrze wykonanych pracach przygotowawczych, sprawnej organizacji przebiega bez niespodzianek. Z praktyki uruchomieniowej wynika, że poza dojazdem do kolejnych miejsc zajmuje to przeciętnie 15- 30 minut na głowicę radiową.