Dla zakładów wodociągowych rozliczających wody opadowe, dostające się do urządzeń kanalizacji,  przygotowana została nowa funkcjonalność umożliwiająca wspomniane rozliczenia.

SQL Woda  posiada takie możliwości po  właściwym skonfigurowaniu tej specyficznej funkcjonalności.

Moduł deszczówki wykorzystuje  się  głównie do rozliczeń opadów z dużych połaci dachowych, placów, parkingów, pól manewrowych, wewnętrznych dróg serwisowych i tym podobnych terenów utwardzonych.

Rozliczenia te są coraz częściej stosowane przez Zakłady Wodociągowe, firmy Komunalne i zarządców miejskiej  kanalizacji deszczowej. Nowy moduł Deszczówka umożliwia proste opisanie stanu posiadania ( powierzchni opadowej )   u klientów odprowadzających wody opadowe oraz wyodrębnienie do kilku rodzajów "deszczówki" na potrzeby tak rozliczeń jak i późniejszych zestawień.

W najnowszej wersji SQL Woda  wprowadzono dodatkowo różne możliwości pomiaru podstawy naliczeń (jednostki miar w rozliczeniach) i wygodniejszą, elastyczną rozbudowę cennika.

 

Zachęcamy do zainteresowania  i uruchomienia tej funkcjonalności.