Dla zakładów wodociągowych rozliczających wody opadowe, dostające się do urządzeń kanalizacji,  przygotowana została nowa funkcjonalność umożliwiająca wspomniane rozliczenia.

SQL Woda  posiada takie możliwości po skonfigurowaniu tej specyficznej funkcjonalności.

Moduł deszczówki wykorzystuje  się  głównie do rozliczeń opadów z dużych połaci dachowych, placów, parkingów, pól manewrowych, wewnętrznych dróg serwisowych i tym podobnych terenów utwardzonych.

Rozliczenia te są coraz częściej stosowane. Nowy moduł Deszczówka umożliwia proste opisanie stanu u płatników odprowadzających wody opadowe oraz wyodrębnienie do trzech rodzajów "deszczówki" na potrzeby tak rozliczeń jak i późniejszych zestawień. W ostatniej wersji SQL Woda  wprowadzono dodatkowo różne możliwości pomiaru (jednostki miar w rozliczeniach) i wygodniejszą, elastyczną rozbudowę cennika.

Zachęcamy do aktualizacji i uruchomienia tej funkcjonalności,

-cecha bardzo chwalona i przydatna na codzień.