Przygotowanie i obróbka danych dla procesu drukowania Karty Odpadów.  /KO.

Wprowadzenie do zagadnienia:

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628) istnieje  obowiązek ciążący na firmie wywożącej śmieci, informowania firm wytwarzających odpady o ilości  i  rodzaju  odbieranych odpadów.

      Sposób  klasyfikacji odpadów określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnych z dnia 24 grudnia 1997 roku.

Cechy rozwiązania:

W  programie SQL WYWÓZ w zależności od  instalacji można stosować jednostkę miary MG (tona), lub M3 (metry  sześcienne). Dla każdego płatnika można  przygotować  i wydrukować Kartę Przekazania Odpadów z ilością i rodzajem wg klasyfikacji odpadów oraz zestawienia zbiorcze dla wszystkich płatników lub poszczególnych składowisk. Karta Przekazania Odpadów jest zgodna ze wzorem wg Dz. U. nr 249 poz. 1673 z 8 grudnia 2010.

Funkcja klasyfikacji odpadów + Karta Przekazania Odpadów znacznie ułatwi Twoją pracę. Nie musisz już ponownie wprowadzać danych, bowiem moduł sam skorzysta z danych zawartych w programie  SQL Wywóz. Dane wprowadzane są tylko raz i to podczas bieżących rozliczeń niejako automatycznie.  Pewna część danych powstaje niezależnie od operatora gdyż na podstawie wcześniejszego opisu odbiorcy usługi i nanoszenia danych do bieżących rozliczeń napełniana jest w tle (bez dodatkowej pracy) baza /kartoteka niezbędna dla wypełnienia karty odpadów.

       W sytuacji konieczności wygenerowania karty odpadów dane już mamy <zostały utworzone podczas bieżącej eksploatacji programu, obsługi klienta>, wystarczy tylko skorzystać z wcześniej zainstalowanej funkcji i wydrukować ten dokument.

W praktyce czynność polega na decyzji operatora - drukuj  i  kartę mamy natychmiast !

 

Rozwiązanie jest mało pracochłonne a bardzo wygodne. W kontakcie z klientem funkcjonuje miła zasada-  prosisz ---> otrzymujesz natychmiast.

Zachęcamy do skorzystania z tego udogodnienia.