Moduł zleceń kontenerów i nieczystości płynnych .

Celem modułu jest kompletne i przejrzyste uporządkowanie tematu zleceń kontenerów i wywozu nieczystości płynnych

 • Moduł zleceń umożliwia zbieranie i przetwarzanie informacji o podstawieniu, wymianie lub terminie zabrania kontenerów oraz o zgłoszeniach na wywóz nieczystości płynnych. Drukowana jest lista zadań do wykonania dla każdego pojazdu i na wskazany dzień. Dla wybranych kontrahentów drukować można umowę na podstawienie kontenera lub wywóz nieczystości płynnych, kwity do potwierdzenia realizacji usługi oraz informację o wielkości świadczonej usługi. Rejestrowane jest wykonanie zadania, co umożliwia śledzenie stanu realizacji zleceń, wygenerowanie usług do zafakturowania oraz miejsc pobytu kontenerów. Drukowanie różnorodnych zestawień. np. na każdy dzień można wygenerować listę kontenerów do odbioru od klienta, listę do podstawienie  lub listę wywozu  nieczystości płynnych. Operator ma  dostępną informację o stanie zajętości tak kontenerów jak i pojazdów dzięki czemu poprawnie i wydajniej obsłuży klientów zgłaszających zapotrzebowanie na usługę. 
 • W firmach obsługujacych  tego typu zlecenia, moduł ten,  porzadkuje w sposób zdecydowany i kompletny   zagadnienie związane z kontenerami. Osiągamy stan uporządkowania, terminowości a przede wszystkim wiemy gdzie stoi konkretny kontener,  kiedy kontener należy podstawić  i kiedy powinien być odebrany lub podmieniony. Moduł drukuje również odpowiednie,  (opcjonalne) proste potwierdzenia dla podstawowej formalizacji tego procesu. 

  Moduł daje dużą, wymierną  oszczędność czasu i kosztów.  

Wykaz najważniejszych elementów  funkcjonalnych modułu zleceń

   Zlecenie wywozu nieczystości płynnych:

  • Wyświetlanie kartoteki zleceń,
  • Wyświetlanie informacji dodatkowych,
  • Generowanie zleceń wg harmonogramu,
  • Rejestracja przyjęcia zlecenia,
  • Wyświetlenie listy przyjętych zleceń na wskazany dzień,
  • Wyświetlenie listy przyjętych zleceń na wskazany dzień i dla wskazanego pojazdu,
  • Obsługa kartoteki punktów zleceń,
  • Modyfikowanie nierozliczonych zleceń,
  • Rozliczenie zleceń,
  • Generowaniu usługi w kartotece usług,
  • Rejestracja przelewówy gotówkowej,
  • Drukowanie listy zadań dla pojazdu /brygady,
  • Drukowanie kwitów wywozu nieczystości płynnych /celem potwierdzeń,
  • Drukowanie zestawień – lista zleceń, rozliczenie, dla podanych parametrów,

   Zlecenie wywozu nieczystości stałych kontenerami:

  • Wyświetlanie kartoteki zleceń,
  • Sygnalizacja informacji o kontenerach, które powinny być odebrane z przekroczonym terminem odbioru,
  • Generowanie zleceń wg harmonogramu,
  • Rejestracja przyjęcia zlecenia podstawienia kontenera,
  • Wyświetlenie listy przyjętych zleceń na wskazany dzień,
  • Wyświetlenie listy przyjętych zleceń na wskazany dzień i dla wskazanego pojazdu,
  • Obsługa kartoteki kontenerów,
  • Obsługa kartoteki rodzajów kontenerów,
  • Rozliczenie zlecenia podstawienia kontenera,
  • Przyjęcie zlecenia odbioru kontenera,
  • Rozliczenie zlecenia odbioru kontenera,
  • Modyfikowanie nierozliczonych zleceń,
  • Drukowanie listy zadań dla pojazdu,
  • Drukowanie kwitów podstawienia lub odbioru kontenera,
  • Drukowanie umów 'Zlecenie kontenerowe',
  • Drukowanie zestawień – lista zleceń, rozliczenie, dla podanych parametrów,
  • Drukowanie listy miejsc aktualnie ustawionych kontenerów.
  • oraz wiele specjalnych  funkcjonalności dodanych do modułu na podstawie praktyki wywozowej u bezpośrednich użytkowników.

   Należy zaznaczyć, że moduł jest ciągle rozwijany i jego aktualne funkcje są bogatsze niż informacje powyżej zaprezentowane.

Zachęcamy do aktualizacji i uruchomienia tego modułu,

Moduł bardzo chwalony i w opinii eksploatacyjnej wręcz niezastąpiony, rewelacyjnie przydatny.