Moduł zlecenia .

Celem modułu jest kompletne i przejrzyste uporządkowanie tematu zleceń kontenerów, wywozu nieczystości stałych z pojemników, wywozu nieczystości płynnych, zbiórki selektywnej i innych zadań dla których konieczne jest tworzenie i drukowanie wykazu zleconych prac.

Moduł zleceń umożliwia zbieranie i przetwarzanie informacji o podstawieniu, wymianie lub terminie zabrania kontenerów, pojemników  oraz o zgłoszeniach na wywóz nieczystości płynnych. Drukowana jest lista zadań do wykonania dla każdego pojazdu i na wskazany dzień. Listę zadań tworzymy na podstawie wprowadzonego harmonogram, np. wywóz pojemników, cykliczny wywóz szamba lub na podstawie zgłoszeń telefonicznych. Rejestrowane jest wykonanie zadania, co umożliwia śledzenie stanu realizacji zleceń, wygenerowanie usług do zafakturowania oraz miejsc pobytu kontenerów. Drukowanie różnorodnych zestawień. np. na każdy dzień można wygenerować listę kontenerów do odbioru od klienta, listę do podstawienie  lub listę wywozu  nieczystości płynnych. Operator ma  dostępną informację o stanie zajętości tak kontenerów jak i pojazdów dzięki czemu poprawnie i wydajniej obsłuży klientów zgłaszających zapotrzebowanie na usługę.  W firmach zajmujących się wywożeniem nieczystości w kontenerach, moduł ten,  porządkuje w sposób zdecydowany i kompletny  powyższe zagadnienia. Osiągamy stan uporządkowania, terminowości a przede wszystkim wiemy gdzie stoi konkretny kontener,  kiedy kontener należy podstawić  i kiedy powinien być odebrany lub podmieniony.


Moduł daje dużą, wymierną  oszczędność czasu i kosztów i podnosi konkurencyjność  firmy. 
 

Wykaz najważniejszych elementów  funkcjonalnych modułu zleceń

  • Zlecenie wywozu nieczystości płynnych
  •Zlecenie wywozu nieczystości stałych kontenerami:
  ▪Przyjęcie zlecenia podstawienia kontenera,
  ▪Przyjęcie zlecenia odbioru kontenera,
  ▪Przyjęcie zlecenia wymiany kontenera,
  •Zlecenie wywozu nieczystości stałych z pojemników
  •Zlecenie wywozu nieczystości segregowanych
  •Inne prace zlecone – zamiatanie ulic, praca sprzętu budowlanego itp.
  •Wyświetlanie kartoteki zleceń,
  •Generowanie zleceń wg harmonogramu,
  •Rejestracja przyjęcia zlecenia,
  •Wyświetlenie listy przyjętych zleceń na wskazany dzień,
  •Wyświetlenie listy przyjętych zleceń na wskazany dzień i dla wskazanego pojazdu,
  •Modyfikowanie nierozliczonych zleceń,
  •Rozliczenie zleceń,
  •Generowaniu usługi do zafakturowania, na podstawie rozliczonych zleceń,
  •Drukowanie listy zadań dla pojazdu /rejonu
  •Drukowanie zestawień – lista zleceń, rozliczenie, dla podanych parametrów,
  •Sygnalizacja informacji o kontenerach, które powinny być odebrane z przekroczonym terminem odbioru,
   

 

Należy zaznaczyć, że moduł jest ciągle rozwijany i jego aktualne funkcje są bogatsze niż informacje powyżej zaprezentowane.

Zachęcamy do  uruchomienia tego modułu.

Moduł bardzo chwalony i w opinii eksploatacyjnej wręcz niezastąpiony, rewelacyjnie przydatny.