ls2208Z

Czytnik kodów kreskowych oraz szybsze  metody.

 

Od momentu dostępności czytników laserowych oferujemy kompletne  rozwiązania przyśpieszające proces potwierdzania wpłat w programach SQL WODA, /FAKTURY/ CIEPŁO /WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, KASA/BANK. 

Całość rozwiązania jest łatwa do wdrożenia i bardzo szybko widać efekty automatycznego nanoszenia wpłat. Pracochłonność procesu spada, występuje mniej błędów, zyskujemy czas na wykonywanie innych czynności, na które do tej pory zawsze brakowało czasu.

Po pojawieniu się usług bankowości elektronicznej umożliwiliśmy również wykorzystanie tego udogodnienia  w naszych systemach rozliczeniowych.

Automatyzacja wprowadzania przelewów do systemów rozliczeniowych jest możliwa na kilku poziomach. Konkretna realizacja, czyli przyjęcie wariantu rozwiązania jest uzależnione od organizacji pracy, strategicznych decyzji Dyrekcji/Księgowości, przepływu dokumentów pomiędzy odpowiednimi działami w zakładzie,  zainstalowanego oprogramowania a nawet od układu lokalowego. ( stanowisko KASA )

Proces automatyzacji przelewów można wdrażać na różnych poziomach:

1./Poziom automatyzacji ręcznej  - bezpośredniej  oraz programy KASA i BANK

 • automatyzacja bezpośrednia na poziomie stanowiska potwierdzania wpłat/ przelewów w systemach rozliczeniowych SQL WODA / WYWÓZ /CIEPŁO/ GAZ/ FAKTUROWANIE
  • wykorzystanie kodów kreskowych na odcinkach zapłat gotówkowych.
  • wczytywanie danych z pliku z  niezależnego programu KASA  i BANK
 • automatyzacja na poziomie stanowiska kasowego    SQL KASA
  • wykorzystanie kodów kreskowych na odcinkach zapłat.
  • transport /export pliku z przelewami za usługi do systemów rozliczeniowych.
 • automatyzacja na poziomie stanowiska bankowego SQL BANK
  • wykorzystanie kodów kreskowych na odcinkach zapłat (o ile bank je dostarcza).
  • przetwarzanie ręczne listy przelewów z banku.
  • transport /export pliku z przelewami za usługi do systemów rozliczeniowych.

Główne składniki pojawiające się w systemie ręcznej  automatyzacji przelewów:

Program KASA / BANK

 • Programy  SQL KASA / BANK firmy TYTAN umożliwiają wyświetlenie listy płatników oraz należności z kartotek programu SQL WODA /WYWÓZ /FAKTURY.   Wpłaty są rejestrowane w bazie danych programów rozliczeniowych i są widoczne przez operatorów odpowiednich programów dziedzinowych. Proces księgowania wpłat  odbywa się automatycznie, jedynie sytuacje niestandardowe są sygnalizowane operatorowi dźwiękowo z prośbą o akceptację propozycji automatu rozksięgowania.

Moduł drukowania kodów kreskowych  / prorgam stacjonarny / INKASENT /.    

 • Na drukarce stacjonarnej  można drukować kod kreskowy. Wykorzystanie tej opcji powoduje zdecydowane przyspieszenie rejestracji  WPŁAT/  przelewów w programie KASA/ bank  czy też bezpośrednio w SQL WODA / WYWÓZ / FAKTUROWANIE..

2./Poziom automatyzacji elektronicznej- systemy ewidencji przelewów masowych.

Elektroniczna współpraca firmy z bankiem opiera się na umowie podpisanej z bankiem w zakresie "automatycznej identyfikacji przelewów masowych". Każdy kontrahent firmy reguluje należności podając na przelewach indywidualne konto bankowe, natomiast bank automatycznie zakłada subkonto dla każdego kontrahenta. Uruchomienie współpracy z bankiem na tym poziomie - obsługa przelewów masowych jest bardzo proste.

Schemat takiej współpracy   -zobacz.

Wszyscy dotychczasowi użytkownicy twierdzą, że zysk na czasie i poprawności wykonywania potwierdzeń przelewów jest niesamowity - kilkaset przelewów rozksięgowuje się w minuty !!

 

 Zasada współpracy  programów  fakturujących  i  systemu bankowego polega na:

   • drukowaniu na rachunkach, odcinkach do zapłaty czy specjalnych formularzach    poleceń przelewu przez programy fakturujące ( SQL WODA/ CIEPŁO/ WYWÓZ/ FAKTURY specjalnie nadawanych, indywidualnych kont bankowych.
   • konta te są zgodne ( budowa )  z zasadami narzuconymi przez bank prowadzący tą usługę.
   • firmy i osoby fizyczne dokonują przelewów za pomocą odcinków do zapłaty, wydrukowanych blankietów przelewów lub na innych drukach w dowolnych placówkach przyjmujących przelewy
     • placówki pocztowe, banki tradycyjne, banki internetowe, punkty kasowe, punkty kasowe w placówkach handlowych -VIABillbird, inne placówki, systemy e-bankowości.
   • Bank prowadzący przetwarza takie przelewy i powstaje plik z przelewami dziennymi.
   • Bank dostarcza plik   z przelewami.  Dostarczenie pliku to mail, specjalna aplikacja pobierająca go z banku, systemy kodowania. Plik bankowy składa się z wierszy ( rekordów) zawierających kompletne i wymagane informacje o przelewach,
   • W programach rozliczeniowych- dziedzinowych dokonywane jest przetworzenie- wczytanie   przelewów  i  automatyczny zapis przelewów/ wpłat  do kartotek.

ZAPRASZAMY DO STOSOWANIA TYCH ROZWIAZAŃ, OFEROWANA PRZEZ NIE OSZCZEDNOŚĆ CZASU I WYDAJNOŚĆ JEST WARTA TAKIEJ INWESTYCJI !