Wprowadzenie do zagadnienia:

  Wszystkie programy rozliczeniowe oferowane przez TYTAN mają budowę modułową w odniesieniu do wzbogacania wersji  standardowej. Wersja standardowa może być rozbudowana o dodatkowe  moduły w dowolnym momencie eksploatacji.   Klienci rozwijają programy o moduły realizujące konkretne, przydatne funkcjonalności optymalizując  tym sposobem koszt całego rozwiazania i jego funkcji. Cecha modułowości  pozwala budować system przez samego użytkownika i dopasowywać  właściwości programu (systemu)  do  bieżących potrzeb wynikających z obowiązujących zasad obsługi klienta, cech rozliczeń, lokalnych przyzwyczajeń czy przyjętej strategii działania firmy.

  W praktyce wygląda to tak, że nasi  klienci rozpoczynają użytkowanie rozwiązania od programu w wersji standardowej z minimalnym zakresem modułów. Minimalny zakres to zbiór tylko takich modułów, które są bezwzględnie potrzebne już od momentu startu.  Podejście takie skutkuje zmniejszeniem kosztów początkowych, szybszym wdrożeniem i lepszym dopasowaniem późniejszego, finalnego rozwiazania do szeroko pojętych "specyficznych warunków lokalnych "  pracy systemu.

  Poniżej przedstawiamy listę wszystkich modułów oferowanych w naszych aplikacjach rozliczeniowych:

  ZBYT WODY,  ZBYT GAZU,  ZBYT CIEPŁA:                                  

   • moduł notatnika
   • moduł adresowania korespondencji
   • moduł drukowania kodów kreskowych na rachunkach
   • moduł wczytywania przelewów w/g kodów kreskowych
   • moduł optymalizacji tras dla inkasentów
   • moduł PROGNOZA   Inkasent
   • moduł współpracy z KASĄ/BANKIEM   -również oddalone lokalizacje.
   • moduł generowania indywidualnych kont bankowych dla płatników
   • SUMATOR      + automatyczna rejestracja przelewów z pliku bankowego
   • <ELEKTRONICZNA ewidencja przelewów wprost z Banku  /BZ WBK, PKO BP, DB, INVEST, ING/BŚ, CITY Bank, PeKaO SA, BPH, BGŻ, BM, SBL i BS i inne/>

   • moduł drukowania umów i aneksów dla płatników
   • moduł ewidencji i rozliczania produkcji wody
   • moduł ewidencji PRZYŁĄCZY wodociągowych i kanalizacyjnych
   • moduł PLOMB wodomierzowych
   • moduł dziennika zmian w kartotekach
   • LICZNIK   woda --->ścieki  <** dla wydzielonych zakładów kanalizacyjnych > 
   • GENERATOR tabel do systemu GIS  GEOSECMA <mapa cyfrowa>     nowość !
   • moduł generowania zestawień do EXCELL'a                                            nowość !
    • nowe warianty analiz w gospodarce wodomierzowej w XLS
   • moduł rejestracji odczytów z INTERNETU    e-WODA                             nowość !
   • moduł przygotowania i dystrybucji faktur PDF  - e-FAKTURA              nowość !
   • moduł tworzenia i archiwizacji kopii  faktur w PDF  - e-KOPIA              nowość !
   • moduł dostępu do informacji przez klienta z INTERNETU -e-KLIENT  nowość !
   • moduł wysyłania SMS-ów do klientów ze  ZBYT WODY  -e-SMS         nowość ! 

  INKASENT:

   • moduł generowania indywidualnych kont bankowych
   • moduł drukowania kodów kreskowych
   • moduł wystawiania faktur prognoza

   

  WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

   • moduł notatnika
   • moduł adresowania korespondencji
   • moduł drukowania umów i aneksów dla płatników
   • moduł drukowania kodów kreskowych na fakturach
   • moduł wczytywania przelewów w/g kodów kreskowych
   • moduł współpracy z KASĄ/BANKIEM  -również oddalone lokalizacje.
   • moduł planowania tras wywozowych
   • moduł gospodarki pojemnikami
   • moduł rozliczania pojazdów
   • moduł dziennika zmian w kartotekach
   • moduł obsługi monitów
   • moduł drukowania blankietów przelewów  i rozliczeń wywozu
   • moduł klasyfikacji odpadów w/g Dz.U.nr 96    KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW
   • moduł generowania indywidualnych kont bankowych dla płatników
   • SUMATOR      + automatyczna rejestracja przelewów z pliku bankowego
   • <ELEKTRONICZNA ewidencja przelewów wprost z Banku  /BZ WBK, PKO BP, DB, INVEST, ING/BŚ, CITY Bank, PeKaO SA, BPH, BGŻ, BM, SBL i BS i inne/>

   • GENERATOR ZESTAWIEŃ  - 45 deklarowanych parametrów  + eksport list zestawień do standardu EXCELL.                                                                    nowość !
    • - rozbudowana sprawozdawczość dla  GMIN/ MIAST / ZWIĄZKÓW
   • moduł zleceń KONTENERÓW i NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH  pełne wsparcie organizacji i obsługi zleceń na kontenery i płynne.                                   nowość !
   • moduł przygotowania i konwersji raportu do  GOMIG                                nowość !
   • ZBIÓRKA SELEKTYWNA - pełne wsparcie organizacji, wykonania  i wszechstronnej sprawozdawczości z prowadzonej zbiórki selektywnej odpadów.                            nowość !
   • moduł WAŻENIE dla trasy wywozowej                                                      nowość !
   • moduł rejestracji pojemników   RFID / kody kreskowe           nowość  07/2013 !

  PŁACE:

   • moduł rozdzielnika kosztów - korelacja z FK
   • moduł KADRY
   • moduł dostępu do ARCHIWUM                    nowość !
   • moduł e-PITY                                                     nowość ! 

    

   Dokładniejsze opisy cech modułów  dostępne są w kolejnych plikach. W kwestiach bardziej szczegółowych informacji, których Państwo nie znajdujecie w załączonych informacjach dodatkowych  uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

       ZBYT WODY,  ZBYT GAZU,  ZBYT CIEPŁA:tytanZC_50

       WYWÓZ NIECZYSTOŚCI: