Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników programu INKASENT 4.1 / SQL Woda wprowadziliśmy możliwość zmniejszenia ilości obejść dla inkasentów przy zachowaniu tych samych okresów rozliczeniowych. Została mianowicie dodana  możliwość jednoczesnego generowania  dwóch faktur- bieżącej oraz drugiej do przyszłego okresu.

 

 

Rozwiązanie jest dopracowane  pod kątem elementów poprawnego rozksięgowania   w przyszłym okresie. <data wystawienia faktury, data sprzedaży, termin płatności, data obowiązku podatkowego, VAT przyszłego okresu ... >  Dział księgowości będzie zadowolony a w systuacji powiązania SQL Woda -> FK rozksięgowanie odbędzie się automatycznie.  Gotowe rozwiązanie, tylko wdrażać.

 

Uważamy to rozwiązanie za bardzo interesujące, zwłaszcza dla mniejszych ośrodków, terenów rozległych gdzie czas inkasenta jest bardziej cenny lub gdy  mamy duże zaległości w cyklach rozliczeniowych.  Oszczedność czasu ( oraz kosztów ) jest oczywista.

Bardzo chwalone jest to szczególnie przez Inkasentów  mających dodatkowe obowiązki- tzw. konserwatorzy - w takiej sytuacji mają więcej czasu na czynności serwisowe.

 

Rozwiązanie nasze zostało docenione przez wielu użytkowników, którzy obsługiwali tereny z długim czasem dojścia do odbiorcy lub dojściem utrudnionym. Inkasent będąc u odbiorcy rozlicza zużycie bieżącego okresu, do dnia aktualnej wizyty oraz wykorzystuje fakt dostępu do wodomierza oraz odbiorcy i rozlicza kolejny okres w/g systemu PROGNOZA. W wyniku tego zyskujemy na kolejnej wizycie - bez obecności inkasenta klient jest rozliczony również w kolejnym, najbliższym okresie. Ewentualne niedoskonałości wyliczenia prognozy są uwzględnione i skorygowane przy następnej wizycie inkasenta i tak cyklicznie - rozliczenie, rachunek, prognoza, rozliczenie, rachunek, prognoza ...,

 

Wprowadzając system PROGNOZA uzyskujemy efekt np. miesięcznego cyklu rozliczeń przy wizycie inkasenta co dwa miesiące.

 

Wykorzystanie możliwości wystawiania takich faktur jest elastyczne odnośnie konkretnych odbiorców, grup odbiorców  a dodatkowo od wstępnego zadeklarowania ( opis odbiorcy ). Inkasent może też decydować o wystawieniu faktury prognozowanej na bieżąco, będąc u klienta.

 

Takiej oszczędności czasu aż żal nie wykorzystać.

 

SKORZYSTAJCIE Z UŁATWIENIA !!