Nowa wersja programu TytanST jest aplikacją napisaną od nowa w technologii okienkowej działającą wyłącznie na komputerach z zainstalowanym systemem Windows 7, Windows 8.1,  Windows 10  ewentualnie XP.

 • W programie uzyskujemy nową jakość-  jednoczesne przeglądania danych  w kilku oknach. Przykładowo można jednocześnie przeglądać Kartotekę Ewidencji Środków Trwałych i Kartotekę Dokumentów Obrotu.
   • Możliwość zmiany rozmiaru okna umożliwia dostosowanie podglądu do bieżących potrzeb
   • Większa ilość informacji ułatwia identyfikację i analizy szczegółowe

 

ST_2_okna

 

 •      Program TytanST 4.0 umożliwia objęcie jedną ewidencją różnych rodzajów aktywów:
       - środków trwałych
       - wartości niematerialnych i prawnych
       - wyposażenia ( środków trwałych niskocennych )

Całość ewidencji  majątku mamy  teraz w jednym programie co niezmiernie ułatwia ogarnięcie całości tematu jak i analizy szczegółowe.

ST_szczegóły

 

●    Program jest w pełni zintegrowany z programem TytanFK – podczas wprowadzania danych udostępniony jest podgląd do planu kont programu finansowo-księgowego. 

●    Program TytanST 4.0 przygotowuje   dekrety do zaksięgowania w TytanFK.

●    W programie TytanST 4.0 można prowadzić naliczanie amortyzacji jednocześnie bilansowo i podatkowo ( jako koszt dla podatku dochodowego).
Dla każdej z tych metod można przyjąć inną podstawę naliczania odpisu amortyzacyjnego i inną roczną stawkę. Całość jest  prezentowana na ekranie – czytelne  tabele i w  zestawieniach  .

●     W nowej wersji programu dodano szereg zestawień przedstawiających wyniki obliczania amortyzacji zarówno dla celów podatkowych jak i bilansowych.

            

●    Tworzenie zestawień zostało przeorganizowane czyniąc ten proces łatwiejszym

-         Wprowadzenie wartości za pomocą przyjaznych kontrolek  typu checkbox

-         Przeglądanie/ zapisywanie zestawień poprzez wskazanie pliku w oknie dialogowym

  ST_MenuZest

●     Podczas edycji czy dopisywania składnika majątku dostępne są intuicyjne przyciski.

●    W szczegółach środka trwałego dostępne są rozszerzone dane o sieci  WOD-KAN

-       / specyfika  przyjazna dla zakładów WOD-KAN /
 

●     Czytelny konfigurator katalogów  baz  danych , wydruków, cech wydruków ...

●     Duże  możliwości dalszego,  szybkiego rozwoju o rozmaite funkcjonalności zgłaszane przez bezpośrednich użytkowników.