Nowa wersja programu TytanST jest aplikacją obejmującą zarówno środki trwałe jak składniki niskocenne oraz wartości niematerialne i prawne. 

 • W programie ( w stosunku do poprzedniej wersji ) uzyskujemy nową jakość-  jednoczesne przeglądania danych  w kilku oknach. Przykładowo można jednocześnie przeglądać Kartotekę Ewidencji Środków Trwałych i Kartotekę Dokumentów Obrotu.
   • Możliwość zmiany rozmiaru okna umożliwia dostosowanie podglądu do bieżących potrzeb
   • Większa ilość informacji ułatwia identyfikację i analizy szczegółowe

  ST_2_okna

     Program TytanST 4.4 umożliwia objęcie jedną ewidencją różnych rodzajów aktywów:
     - środków trwałych
     - wartości niematerialnych i prawnych
     - wyposażenia ( środków trwałych niskocennych )

Całość ewidencji  majątku jak i analizy szczegółowe mamy  teraz w jednym programie co niezmiernie ułatwia obsługę.tego zagadnienia.

ST_szczegóły

 • Program jest w pełni zintegrowany z programem TytanFK – podczas wprowadzania danych udostępniony jest podgląd do planu kont programu finansowo-księgowego. 
 • Program TytanST 4.4 przygotowuje   dekrety do zaksięgowania w TytanFK.
 • W programie TytanST 4.4 można prowadzić naliczanie amortyzacji jednocześnie bilansowo i podatkowo
  • Dla każdej z tych metod można przyjąć inną podstawę naliczania odpisu amortyzacyjnego i inną roczną stawkę. Ca łość jest  prezentowana na ekranie – czytelne  tabele.
 • W nowej wersji programu dodano szereg zestawień przedstawiających wyniki obliczania amortyzacji zarówno dla celów podatkowych jak i bilansowych.
 • Tworzenie zestawień zostało przeorganizowane czyniąc ten proces łatwiejszym
  • -         wprowadzenie wartości za pomocą przyjaznych kontrolek  typu checkbox
  • -         przeglądanie/ zapisywanie zestawień poprzez wskazanie pliku w oknie dialogowym

  ST_MenuZest

 •  Podczas edycji czy dopisywania składnika majątku dostępne są intuicyjne przyciski.
 •  W szczegółach środka trwałego dostępne są rozszerzone dane o sieci  WOD-KAN
  • -       / specyfika  przyjazna dla zakładów WOD-KAN /
 •  Czytelny konfigurator katalogów  baz  danych , wydruków, cech wydruków ...
 •  Duże  możliwości dalszego,  szybkiego rozwoju o rozmaite funkcjonalności zgłaszane przez bezpośrednich użytkowników.
 • Symbole środków są zgodne z obowiązującą do 1 stycznia 2018 klasyfikacją "KŚT 2016" wprowadzoną Rozporządzeniem RM z dnia 3 października 2016 r. ( Dz. U. 2016 poz. 1864 ).