Wprowadzenie do zagadnienia:

     Rozwój łączności Internetowej w ostatnich latach a zwłaszcza zdecydowana poprawa jakości i przepustowości łączy oraz masowość łączy stałych umożliwia  poważne spojrzenie w stronę  pracy zdalnej. Z naszych obserwacji wynika, ze większość naszych klientów posiada łącza umożliwiające  wdrożenie tej technologii.

  Możemy dziś uruchomić pracę na aplikacji np. TYTAN SQL z lokalizacji oddalonej z możliwościami  operatora lokalnego. Nie ma problemów w łączeniu oddziałów, budynków firmowych np. oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, stacji zlewczych  z aplikacją centralną działająca na głównym serwerze.

W przedstawiony schemat wpisuje się również praca z domu, którą musimy lub chcemy czasami wykonać z rozmaitych powodów

Cechy rozwiązania:

 Wykorzystanie internetu jako medium dostępu do aplikacji skutkuje tym, że nie ma znaczenia jak daleko od siebie są łączone punkty- można to robić z 1km jak i 500km.

Zastosowanie w sytuacjach i funkcjach:

 • Oddziały firmy rozmieszczone w różnych miejscach kraju  .
 • Wydziały  firmy  w odległych budynkach w mieście czy gminie  .
  • bazy transportowe- wywóz nieczystości
  • oczyszczalnie ścieków,  wodomierzownie, brygady techniczne
  • oddalone stanowiska KASOWE- np. w centrum miasta, poza główną siedzibą firmy.
 • Możliwość podglądu danych dla służb technicznych ( wodomierzownie ),  ujęcia wody.
 • Wsparcie serwisowe świadczone przez nas w odległych instalacjach klienta
 • Pracownicy zdalni - np. Inkasenci w odległych placówkach przegrywający trasy i wyniki odczytu.
 • i wiele, wiele innych funkcjonalności

Realizacje w branży:

     Pierwsze  takie rozwiązania  zostały  uruchomione już w 2006 roku, w kilku firmach z branży WYWOZOWEJ jak i WOD-KAN. Wydajność  i jakość obecnych łączy internetowych oraz nowoczesna technologia SQL  sprawia, że operatorzy pracują normalnie bez uciążliwych spowolnień, które w  latach minionych częściowo zniechęcały do   wdrażania takiej technologii.

     Po  wielu latach   doświadczeń, dziś, w roku  2018 można pozytywnie ocenić to rozwiązanie. Uzyskane efekty i obecna, codzienna przydatność tych wdrożeń wskazuje na sens poniesionych wysiłków i nakładów w latach minionych.   Niezależnie, widzimy ciągły postęp w rozwoju technologii Internetu i dostępu zdalnego.  Można śmiało stwierdzić, że w tym zakresie rozwiazań będzie tylko  zdecydowanie łatwiej i lepiej  z uwagi na ciągły, ogromny postęp technologiczny.

Przytoczymy poniżej podstawowe parametry najciekawszych rozwiązań z dwu lokalizacji:

          W lokalizacji pierwszej połączyliśmy Centralę z Oddziałem oddalonym o 20km. W centrali mamy 2 stanowiska SQL WYWOZU, w oddziale 3 stanowiska, w sumie 5 stanowisk. Wspólna baza danych znajduje się w centrali.

 

          W lokalizacji drugiej połączyliśmy Centralę z 3 Oddziałami oddalonymi  o 45km. W Centrali mamy sieć lokalną i 5 stanowisk  SQL WODA a w każdym z 3 oddziałów dodatkowo po 1 stanowisku SQL WODA. Wspólna baza danych znajduje się w centrali.

 

Technologia zdalnego dostępu to duże ułatwienie.  W obecnej rzeczywistości i technologii transmisji to rozwiązanie pewne i wygodne w użyciu.

Zapraszamy do skorzystania z tej technologii. W kwestii szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt.