Wprowadzenie do zagadnienia:

       Rozwój łączności Internetowej w ostatnich latach a zwłaszcza zdecydowana poprawa jakości i przepustowości łączy oraz masowość łączy stałych umożliwia  łaskawsze spojrzenie w stronę koncepcji wykorzystania Internetu do pracy zdalnej. Z naszych obserwacji wynika, ze większość naszych klientów posiada łącza umożliwiające potencjalne wdrożenie tej technologii.

         Już w latach 2005/2006 zakończyliśmy pewien etap prac związanych z technologią zdalnego dostępu. Zweryfikowaliśmy rozwiazanie technologiczne umożliwiające ogólnie rzecz ujmując pracę na aplikacji  zdalnie z wykorzystaniem Internetu.  Zapewnia to eksploatację programu w lokalizacji oddalonej z możliwościami  operatora lokalizacji głównej. (można oczywiście ograniczyć uprawnienia).

  Cechy rozwiązania:

   Wykorzystanie internetu jako medium dostępu do aplikacji skutkuje tym, że nie ma znaczenia jak daleko od siebie są łączone punkty- można to robić z 1km jak i 100km.

  Zastosowanie w sytuacjach i funkcjach:

   • Oddziały firmy rozmieszczone w różnych miejscach kraju  .
   • Wydziały  firmy  w odległych budynkach w mieście czy gminie  .
    • bazy transportowe- wywóz nieczystości
    • oczyszczalnie ścieków,  wodomierzownie
    • oddalone stanowiska KASOWE- np. w centrum miasta, poza główną siedzibą firmy.
   • Możliwość podglądu danych dla służb technicznych na ujęciach wody  i odwrotnie.
   • Wsparcie serwisowe świadczone przez nas w odległych instalacjach klienta
   • Pracownicy zdalni - np. Inkasenci w odległych placówkach przegrywający trasy i wyniki odczytu.
   • i wiele, wiele innych funkcjonalności

  Realizacje w branży:

     Rozwiązania takie zostały  uruchomione już w 2006 roku, w kilku firmach z branży WYWOZOWEJ jak i WOD-KAN. Wydajność  i jakość obecnych łączy internetowych jest na takim poziomie, że operatorzy pracują normalnie nie widząc uciążliwych spowolnień, które w  latach minionych częściowo zniechęcały do   wdrażania takiej technologii.

     Po  wielu latach   doświadczeń, dziś, w roku  2015 można pozytywnie ocenić to rozwiązanie. Uzyskane efekty i obecna, codzienna przydatność tych wdrożeń wskazuje na sens poniesionych wysiłków i nakładów w latach minionych.   Niezależnie, widzimy ciągły postęp w rozwoju technologii Internetu.  Można śmiało stwierdzić, że w tym zakresie rozwiazań będzie tylko  zdecydowanie łatwiej i lepiej  z uwagi na ogromny postęp technologiczny.

Przytoczymy poniżej podstawowe parametry najciekawszych rozwiązań z dwu lokalizacji:

          W lokalizacji pierwszej połączyliśmy Centralę z Oddziałem oddalonym o 20km. W centrali mamy 2 stanowiska WYWOZU, w oddziale 3 stanowiska, w sumie 5 stanowisk. Wspólna baza danych znajduje się w centrali.

 

          W lokalizacji drugiej połączyliśmy Centralę z 3 Oddziałami oddalonymi  o 45km. W Centrali mamy sieć lokalną i 5 stanowisk ZBYTU a w każdym z 3 oddziałów dodatkowo po 1 stanowisku ZBYTU. Wspólna baza danych znajduje się w centrali.

 

Technologia zdalnego dostępu to duże ułatwienie.  Posiada poza tym wiele dodatkowych możliwości.  W obecnej rzeczywistości i technologii transmisji to rozwiązanie pewne i wygodne w użyciu.

Zapraszamy do skorzystania z tej technologii. W kwestii szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt.