clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

Celem modułu SQL FAKTURY jest usprawnienie  wystawiania faktur rozliczających wykonane usługi, regularne świadczenia okresowe (najmy, czynsze ), sprzedaż wyrobów, materiałów  itp. Moduł pracuje na tej samej bazie klientów co SQL WODA - mamy jedno saldo, wspólne wezwania, windykację i noty odsetkowe.

Doskonale zastępuje poprzednią wersję systemu WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

f_menu_s f_tabela_2_s f_wykres_s

CECHY OGÓLNE:

 • nowoczesne, stabilne i bezpieczne  rozwiązanie oparte na serwerze bazy danych PostgreSQL  o bardzo wysokiej wydajności  
 • graficzny interfejs ekranowy dostosowywany do bieżących potrzeb operatora z  zachowaniem łatwości obsługi i przejrzystości
 • niewielkie wymagania sprzętowe, atrakcyjna cena programu
 • profesjonalne i skuteczne wsparcie użytkownika
 • nowa jakość rozwiązania odpowiadająca zarówno współczesności jak i przyszłości
 • utrzymanie cenionych przez Klientów cech z poprzednich programów na platformie *Dbf
 • duża łatwość prowadzenia wielooddziałowej pracy zdalnej przez Internet
 • nowatorskie podejście do obsługi zdarzeń uwzględniające obieg i śledzenie dokumentów
 • unikalne i wszechstronne możliwości raportowania i tworzenia dowolnych wykresów

FUNKCJE PROGRAMU:

ROZLICZENIA:

  • prowadzi katalog usług, wykonawstwa, wyrobów i opłat dla wielobranżowej działalności firmy
  • katalog wzorów faktur, istnieje duża swoboda zmiany szaty graficznej faktur, dodania LOGO czy innych grafik,
  • możliwość wystawiania faktur, not odsetkowych, wezwań do zapłaty ze zróżnicowaną numeracją roczną lub miesięczną oraz  nazwą dokumentu, np. monit, faktura wewnętrzna itp.
  • prowadzi ewidencję klientów  ( baza SQL TYTAN ) z informacjami wykorzystywanymi do rozliczeń,
  • wystawianie i drukowanie faktur VAT,
  • sygnalizacja płatników z zadłużeniem i nadpłatą, ewidencja  not odsetkowych wezwań do zapłaty
  • wystawianie i drukowanie faktur korygujących.
  • Ewidencja usług dla których wystawiane są okresowo faktury – co m-c, kwartał, itp.
  • Automatyczne wystawianie faktur okresowych (np. czynsze, wynajem, dzierżawa, abonament )
   • raz deklarujemy mechanizm, korzystamy za każdym okresem rozliczeń,
  • możliwość wykorzystania programu do fakturowania usług wcześniej  rejestrowanych, np. wywozu nieczystości
  • Ułatwienie w wystawianiu faktur - możliwość wczytania szablonu usług z innej faktury
   • wygodna opcja edycji szablonu,  dostępność tylu szablonów ile mamy faktur,
   • możliwość ustawienia własnych, specyficznych  szablonów
  • Ułatwienie kontroli wystawiania faktur ratalnych, częściowych
  • wszechstronne raportowanie, w tym eksport danych do wielu standardów np. Excel, csv
  • możliwość przygotowania dowolnych wykresów do każdego raportu
  • wspólna baza danych  dla posiadaczy  programu rozliczeniowego SQL WODA
  • współpraca z SQL KASA i SQL BANK w celu automatycznego księgowania raportów i wyciągów
  • pełna współpraca z systemami bankowości elektronicznej – przelewówy masowe, indywidualne konta odbiorców
  • współpraca z pozostałymi modułami firmy Tytan
  • eksport danych do FK firmy Tytan na poziomie zarówno syntetycznym jak i analitycznym
  • możliwość  edycji dokumentów, np. potwierdzenie salda, wezwań, zawiadomienie dla klienta, itp.
  • obsługa zdarzeń powiązanych z klientem – notatki, alarmy, dokumenty, SMS-y, Maile, e-Faktury
  • tworzenie zadań jednorazowych lub okresowych dla operatorów, np. wykonywanie comiesięcznych raportów, zmiana hasła logowania, itp.,  ważne czynności dla odbiorców/ klientów ...
  • zestawienia ze sprzedaży ilościowo-wartościowe grupowane wg różnych kryteriów,

KSIĘGOWOŚĆ:

  • ewidencja zapłat z naniesieniem wartości przelewówy, daty zapłaty, daty zaksięgowania przelewówy i sposobu zapłaty,
  • drukowanie  wezwań do zapłaty, poleceń przelewu,
  • Różne rodzaje upomnień – wezwanie płatnicze, upomnienie, itp.,
  • Drukowanie duplikatów upomnień,
  • Możliwość naliczania kosztów upomnień w czasie rejestracji przelewów
  • wystawianie i drukowanie not odsetkowych,
  • tworzenie sprawozdań na potrzeby księgowości:
   • wartościowe sprawozdanie wystawionych faktur w ramach miesiąca,
   • wartość przelewów w zadanym okresie czasu,
   • wartość wystawionych i niezapłaconych faktur,
   • wartościowe rozliczenie dla płatnika,
   • wartościowy wykaz elementów kosztów za wybrany miesiąc z podziałem na płatników,
   • szczegółowy ilościowo/wartościowy wykaz elementów kosztów za dowolny okres czasu dla wybranych płatników, rachunków, grup płatników,
  • drukowanie pełnego rejestru sprzedaży zgodnego z ustawą o podatku VAT -wg daty obowiązku podatkowego.
  • uzgadnianie salda z płatnikiem,
  • analiza terminów przelewów na rachunki,
  • analiza nie zapłaconych faktur,
  • zestawienia ze sprzedaży w układzie:
   • Zestawienie ilościowo - wartościowe,
   • Zestawienie wartościowe wg. grup towarów,
   • Zestawienie wartościowe wg. kont księgowych,
   • Zestawienie z podatku VAT,
  • wyszukiwanie płatników wg. dużej liczby kryteriów, maksymalnie 25 różnych kryteriów
  • drukowanie listy płatników, listy rachunków,
   • Lista płatników z adresami,
   • Lista płatników z lista rachunków
   • Lista płatników z lista elementów rachunków
   • Lista wystawionych rachunków,
   • Lista nierozliczonych rachunków.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:

  • tworzenie kopii zapasowej bazy SQL z poziomu programu /harmonogram /
  • możliwość nadawania praw obsługi systemu dla operatorów pracujących w sieci WINDOWS 2012/16 lub lokalnie

.

ZALETY PROGRAMU:

 • duża elastyczność i wariantowość rozliczeń, dzięki czemu można rozliczać praktycznie każdą działalność,
 • ułatwienie w wystawianiu faktur - możliwość wczytania szablonu usług z innej faktury lub innego, wczesniej opisanego
 • możliwość wyszukania płatnika z kartoteki płatników po kodzie płatnika, nazwie i adresie, NIP itp
 • łatwa i szybka zmiana cen za usługę, pamiętanie historii cen.
 • łatwa obsługa oraz duża ilość podpowiedzi, kalkulator,
 • w czasie wystawiania faktury dla płatnika, można:
   • zobaczyć już wystawione faktury dla płatnika,
   • zobaczyć rozliczenia dla płatnika,
   • zobaczyć faktury dla wszystkich płatników,
   • sprawdzić, dla jakiego płatnika została zafakturowana wskazana usługa, itp.
 • graficzne przedstawienie co miesiecznej kwoty wystawionych faktur i struktury sprzedaży,
 • graficzne przedstawienie co miesiecznej sprzedaży wskazanej usługi
 • statystyka miesięczna – wyświetlenie lub wydrukowanie z poziomu kartoteki płatników  porównawczej statystyki sprzedaży na przestrzeni dowolnego okresu czasu.
 • eksport danych do F-K – generowanie dokumentów księgowych do systemu Finansowo-Księgowego na poziomie analitycznym lub syntetycznym ( format danych zgodny z programem F-K Firmy TYTAN Sp. z o.o.). Poziom analityczny zapewnia przenoszenie informacji o wystawionych fakturach, naliczonych odsetkach, kosztach upomnień i zarejestrowanych przelewówach, dla każdego płatnika z systemu FAKTURY do programu F-K. Poziom syntetyczny, to księgowanie w F-K informacji o globalnej wartości wystawionych faktur, naliczonych odsetkach, kosztach upomnień i zarejestrowanych przelewach.
 • generowanie pliku JPK_VAT, który może być wysłany do MF lub  np. wczytywany do " obcego' FK celem dalszej  integracji
 • wyposażenie w moduł współpracy z KASĄ umożliwia automatyczne księgowanie raportów z kasy i wyciągów bankowych /opcja dodatkowa/
 • Kompatybilność z Windows7/8/ Windows 10. 
 • SQL FAKTURY is supported by the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. SQL FAKTURY is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including – Current Branch, Current Branch for Business and Long-term Servicing Branch.

W_7_8_10_SQL

MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE (nie wchodzące w skład wersji standardowej):

 • Moduł drukarki fiskalnej ( ELZAB) - drukowanie Paragonów fiskalnych. ( opcja )
 • Moduł bankowości elektronicznej e-Bank
 • możliwość aktywacji wybranych, ciekawych  modułów z ich zmodyfikowanymi funkcjonalnościami z SQL WODA. np. e-SMS, e-Druk    -kliknij i sprawdź..

 

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.