clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

RADIOWY ODCZYT WODOMIERZY

widok_blok1Odczyty Radiowe stały się obecnie codziennością i spotykamy je praktycznie w każdej firmie WOD-KAN. 

Warianty, które obecne są na rynku to:

 • Odczyt terminowy  w terenie z wykorzystaniem mobilnego zestawu z anteną i gromadzenie danych na lokalnym dysku/ nośniku zestawu.
 • Odczyt ciagły 24/24h poprzez sieć GSM i wysyłanie  danych na serwer  FTP.
 • Odczyt centralny, terminowy  poprzez sieć radiową + koncentratory danych i  wysyłanie danych do  chmury obliczeniowej.

 

Integracja odczytów / danych z systemem rozliczeniowym SQL WODA. ( nasza rola w procesie obsługi )

     W każdym z wariantów integrujemy  mechanizmy odczytowe, pobieramy tak uzyskane dane do systemu rozliczeniowego  TYTAN SQL WODA. Standardowo możemy tutaj wyróżnić dwa  niezależne poziomy integracji:

 1. Przygotowanie tras odczytowych ( dane odbiorców, wodomierzy, lokalizacji ... )  w programie rozliczeniowym  SQL WODA celem przekazania ich do zestawu mobilnego / systemu odczytu zdalnego.
 2. Pobranie danych odczytowych z dostępnego  standardu- plik lokalny, serwer FTP, chmura obliczeniowa  celem dalszej obróbki i finalnego rozliczenia punktu poboru wody/ klienta.

 

Przykładowe elementy sprzętu do odczytów radiowych  -  komponenty zasadnicze po stronie klienta - wodomierza  ( część terenowa ):

    Moduły instalowane z wodomierzami:  ( przykład według  Diehl )

Moduł radiowy nakładka (nadajnik/odbiornik - IZAR MRCP) zainstalowany na wodomierzu. Nasadka radiowa musi byc oczywiście mechanicznie zgodna z wodomierzem.  Urządzenie typu MRCP może działać również w wodzie, do głębokości zalania 1,5m. Zasięg odczytu do 350m w zależności od otoczenia.

Zdjęcie przedstawia nasadkę pierwszej generacji, współczesna na zdjęciu poniżej.

 

Nasadka_1Nasadka radiowa w nowszych wersjach rozwiązania DIEHL posiada niższą antenkę oraz wbudowaną baterię na około 15 lat pracy.   Nakładana jest na wodomierze mechanicznie zgodne z nasadką - wybór z linii produktów DIEHL.

 

 

 

Izar MRDP -2,34KBModuł radiowy przystawka (nadajnik/odbiornik- IZAR MRDP) do wodomierzy impulsowych innych producentów.  Moduł ten łaczy się z "iinnym" wodomierzem kablem.  Urządzenie może być zainstalowane w odległości 1,5m od wodomierza (standard) lub  do 20m (opcja). Zasięg odczytu do 350m w zależności od otoczenia.

Budowa "na kablu" umożliwia wysunięcie nasadki z miesjca gdzie jest wodomierz i daje możliwość manewru  poprawiającego zasięg odczytu. ( uniknięcie ekranujących przeszkód )

wod_nakl_1_wyc1Moduł radiowy nakładka (nadajnik/odbiornik - IZAR MRCP) nowej generacji  -  mniejsza antenka i stała bateria na 15 lat.  Pozostałe parametry zblizone do j/w .

Na zdjęciu nasadka nałożona na wodomierz.

 

 

 

Elementy sprzętu do odczytów radiowych  -  komponenty  po stronie zakładu WOD-KAN - programowanie + odczyt w terenie:  ( przykład DIEHL )

Moduły sprzętowe  wykorzystywane w technologii odczytu radiowego :  ( DIEHL )

 

 

Moduł radiowy nakładka (nadajnik/odbiornik - IZAR MRCP) zainstalowany na wodomierzu (dotyczy tylko wodomierzy impulsowych firmy DIEHL). Urządzenie typu MRCP może działać również w wodzie, do głębokości zalania 1,5m. Zasięg odczytu do 350m w zależności od otoczenia.

 

Glowica_opto Głowica optyczna łącząca się z PSION PRO G1/G2 złączem RS232C służy do startowego programowania nasadki radiowej- wprowadzamy stan początkowy wodomierza, numer wodomierza, waga impulsu itp.  Na cała instalację wystarcza jedna głowica i jest wykorzystywana tylko w procesie uzbrajania wodomierza w nasadkę radiową.

 

 

Workabout_ProG2_dockKomputerek PSION PRO w stacji dokującej, która komunikuje się z komputerem PC za pomocą interfejsu USB. .

Komputerek może być wykorzystywany do typowych, dotychczasowych  odczytów w terenie a na koniec okresu rozliczeniowego do obejścia wodomierzy radiowych. Mozna zainstalowac na nim dwie aplikacje - DIEHL do odczytu radiowego ( wykorzystywana okresowo)  i  INKASENT TYTAN do odczytu codziennego i rozliczania  pozostałych wodomierzy

 

SAPPEL_softOprogramowanie firmy MIROMETR/ SAPPEL  do odczytów radiowych w terenie  oraz gromadzenia ich w bazie danych stacjonarnej.

Z postaci  danych  w bazie  stacjonarnej następuje przetworzenie odczytów,  ich weryfikacja co do porawności i zapisanie w bazie systemu SQL WODA.  W trakcie operacji zapisu następuje weryfikacja poprawności i dopiero później są generowane rachunki.

 

Zasady przetwarzania odczytów radiowych w systemie RADIO i ZBYT WODY oraz generowanie rachunków dla PŁATNIKÓW :

Typowa ścieżka postępowania w wariancie odczytu terenowego z zestawem:

 1. Przygotowanie wcześniej trasy odczytowej ( wodomierze, odbiorcy ) w systemie SQL WODA
 2. Dokonanie  w terenie odczytów wodomierzy radiowych z konkretnego rejonu, zakresu.
  • dane są  gromadzone w komputerku przenośnym PSION PRO w oparciu o oprogramowanie dostawcy rozwiązania nasadek radiowych/ wodomierzy np. SAPPEL/DIEHL,  ITRON, SENSUS, FILA, itp..
 3. Połączenie poprzez stację dokującą ( USB ) z komputerem PC  i transmisja danych odczytowych  do bazy danych stacjonarnych  w programie dostawcy rozwiązania nasadek radiowych  np.  SAPPEL.
 4. Wykonanie exportu tych danych do katalogu wymiany danych pomiędzy systemem DIEHL i dalej SQL  WODA TYTAN.
 5. Zapisanie zweryfikowanych danych do baz programu SQL WODA TYTAN.
  • dopiero w tym momencie następuje aktualizacja baz  danych systemu  SQL WODA
  • tutaj otrzymujemy gotowość baz danych do wystawienia faktur i dokonania rozliczeń.
 6. Wygenerowanie  faktur /rozliczeń w programie  SQL WODA. 
 7. Przygotowanie w programie SQL WODA kolejnej trasy do odczytu radiowego.  ( dla rozwiązań dwukierunkowych jak np. DIEHL/  SENSUS/  ITRON ...   i ponowny cykl  czyli powrót do punktu nr 2.

 

     .....  trochę zdjęć z praktyki w terenie  - kliknij na wodomierz  logo_wodom7b

 

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.