clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

Zadaniem programu MAGAZYN jest komputerowe wspomaganie działu Księgowości Magazynowej  przedsiębiorstwa.

PROGRAM ZAPEWNIA:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji ilościowej obrotów i stanów magazynowych na  poszczególnych kontach magazynowych,
  • w programie stosowane są następujące dokumenty obrotu:
   • PZ  - Przyjęcie materiału z zewnątrz,
   • WZ - Wydanie materiału na zewnątrz,
   • RW - Pobranie materiału,
   • ZW - Zwrot materiału,
   • PR+ - Protokół różnic - zwiększa stan magazynowy,
   • PR- - Protokół różnic - zmniejsza stan magazynowy,
   • MM - Przesunięcie międzymagazynowe,
   • STD - Storno dokumentów obrotu PZ,WZ,RW,ZW,PR+,PR-;
  • dokumenty obrotu są wielopozycyjne (maksymalnie 100 pozycji) i posiadają niepowtarzalne numery w ramach rodzaju dokumentu i roku kalendarzowego,
  • przygotowanie i rozliczenie inwentury,
  • ułatwienie w uzgadnianiu stanów z GOSPODARKĄ MATERIAŁOWĄ ,
  • wielostanowiskowe wprowadzanie danych.

Program MAGAZYN umożliwia wyświetlenie i wydrukowanie  następujących zestawień:

 • Aktualne stany magazynowe w podziale na konta magazynowe,
 • Stany magazynowe na początku aktualnego miesiąca,
 • Stany magazynowe na zadany dzień,
 • Wykaz materiałów nie wykazujących zużycia w okresie wskazanych przez użytkownika,
 • Wykaz materiałów o aktualnych stanach poniżej stanów minimalnych lub powyżej stanów maksymalnych,
 • Zestawienie dokumentów obrotu dla poszczególnych kont magazynowych i indeksów materiałowych dla zadanego okresu z podaniem:
  • stanu początkowego, przychodów, rozchodów, stanu końcowego,
  • stanu początkowego, przychodów, rozchodów z podaniem typu i nr dokumentu, stanu końcowego,
 • Wykaz pozycji z dokumentów obrotu wg zadanych kryteriów.
 • oraz wielu innych ...

ZALETY PROGRAMU:

 • praca wielostanowiskowa w sieci lokalnej,
 • możliwość prowadzenia ewidencji w cenach średnich lub cenach zakupu
 • łatwa i szybka rejestracja dokumentów obrotu z dowolnej liczby stanowisk,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów obrotu po numerach, indeksach materiałowych, kontach magazynowych,
 • możliwość drukowania dużej ilości zestawień w różnych wariantach i dla dowolnego przedziału czasowego,
 • łatwość obsługi oraz duża ilość podpowiedzi,
 • proste i jednoznaczne zasady prowadzenia dialogu użytkownika z komputerem.
 • pełna zgodność i współpraca  automatyczna z programem GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ, który wspomaga pracę działu ksiegowosci
 • wymiana danych z systemem GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ ,

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.