clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

Program TytanST (3w1) wspomaga pracę działu księgowości we wszelkich pracach związanych z szeroko pojętym  majątkiem  przedsiębiorstwa.

PROGRAM OBEJMUJE:

 • Kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych -prawnych i wyposażenia  ( 3w1 )
 • Dokumenty księgowe dotyczące ewidencjonowanego majątku
 • Amortyzację środków trwałych; Plany amortyzacji
 • Prowadzenie równoczesnej amortyzacji bilansowej oraz podatkowej
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań, zestawień wybranych środków, arkuszy inwentaryzacji
 • Przeszacowanie wartości ewidencyjnej i umorzenia.
 • Kartoteka środków trwałych zawiera:.
  • dane identyfikacyjne,
  • dane księgowe (liczbowo-wartościowe)
  • dane informacyjne (opisowe).
  • dodatkowe pola z informacją o paramterach odcinków  sieci przesyłowych pod kątem zakładów WOD-KAN  - celem późniejszych analiz i zestawień dla wybranych parametrów.

CECHY UŻYTKOWE:

 • Wprowadzanie danych wykorzystuje technikę wyboru z "list wartości dopuszczalnych". Przyspiesza to wprowadzanie danych oraz pozwala uniknąć błędów i niejednoznaczności - użytkownik może wprowadzić tylko takie symbole konta kosztów czy taki identyfikator działu jaki został wcześniej zapisany w kartotece.
 • Program pozwala naliczać odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) metoda rachunkową liniową lub jednorazowym odpisem dla środków mniejszej wartości.
  • Plany amortyzacji i tabele amortyzacyjne są automatycznie aktualizowane wraz z przyjęciem nowych środków trwałych lub zwiększeniem ich wartości w trakcie roku.
  • Równoczesne naliczanie amortyzacji według schematu bilansowego oraz podatkowego.  / NOWOŚĆ /
 • Program posiada zdefiniowane standardowe zestawienia, o których wiemy iż są oczekiwane i wykorzystywane w typowym zakładzie.
 • Definiowanie zestawień jest łatwe i odbywa się również za pomocą "wyboru z menu". Dla początkującego użytkownika firma TYTAN Sp. z o.o. gotowa jest zdefiniować interesujące go zestawienia.
 • Program wspomaga przeprowadzenie inwentaryzacji całości majątku. Pozwala wydrukować arkusze spisowe oraz Zestawienie Wyników Inwentaryzacji i Zestawienie Różnic Inwentaryzacyjnych.
 • Dla przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą komunalną możliwość ewidencji danych o sieci ( materiał, długość, przekrój ) i sporządzenia zestawień tych danych
 • Ułatwienia przy operacjach masowych na dużej liczbie identycznych środków trwałych
  • wygodny mechanizm w zakładach KOMUNALNYCH WOD-KAN.
   • np. operacje na identycznych odcinkach rurociągów,  identycznych kontenerach itp.
 • Aktualizacja wyceny wartości majątku trwałego pozwala na wykonanie automatycznych przeliczeń na podstawie wskaźników podawanych przez GUS jak i indywidualną wycenę (także nakłady wieloletnie) przez operatora programu.
 • Niekiedy prowadzona jest ewidencja i amortyzacja według stawek i zasad rachunkowosci  oraz równolegle w systemie MSR
 • Kompatybilność z Windows7/8/ Windows 10.

 

Program ŚRODKI TRWAŁE jest eksploatowany w przedsiębiorstwach      posiadających nawet kilkanaście tysięcy środków trwałych - pozwala błyskawicznie dokonać przeliczeń związanych z planowaniem i naliczaniem amortyzacji oraz wyszukiwać środki trwałe według dowolnych, zadanych przez użytkownika  kryteriów czy tworzyć  listy środków.

 • umożliwia obsługę specyficznych składników w zakładach WOD-KAN jak sieci wodno kanalizacyjne, ich odcinków,  odcinkowych modernizacji itp.
 • symbole środków są zgodne z obowiązującą do 1 stycznia 2018 klasyfikacją "KŚT 2016" wprowadzoną Rozporządzeniem RM z dnia 3 października 2016 r. ( Dz. U. 2016 poz. 1864 ).

 

W_7_8_10_SQL

 

 

ulotka informacyjna  -->

pdf

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.