clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

 moduł SQL Radio przeznaczony jest dla powi±zania odczytów radiowych wodomierzy ( ciepłomierzy ) z systemem rozliczeniowym SQL WODA ( CIEPŁO ) Tytan. Jest to kompletny system standaryzacji, analizy, statystyki, konwersji i wczytywania odczytów radiowych do oprogramowania SQL WODA. Moduł SQL Radio ¶ci¶le  współpracuje z programem rozliczeniowym oraz  plikami pozyskanymi w terenie.

FUNKCJE PROGRAMU:

     

  • Obróbka danych pozyskanych drog± radiow± – standaryzacja, konwersja.
  • Radio analizuje szczegółowo dane pozyskane drog± radiow± i umożliwia wczytanie ich do baz danych w programie SQL WODA/ CIEPŁO.
   • Analizowanie numeru licznika przy zapisie
   • Analizowanie poprawno¶ci par odbiorca/ liczniki
   • Analizowanie poprawno¶ci warto¶ci odczytu
    • Opcja  odczytu  na końcu miesi±ca ( zależna od standardu nakładek )
    • Podawanie komunikatów o błędach  (  np. bł±d poprawno¶ci danych )
  • Opcja analizy  alarmów. Alarmy s±  przetwarzane i analizowane w przypadku, gdy plik wej¶ciowy zawiera pola z alarmami.
  • Tworzenie tras odczytowych  tylko dla liczników z nakładk± radiow±:  „trasa radiowa"
  • Rozliczanie podliczników  czyli odjęcia sumy zużyć z podwodomierzy od wodomierza głównego.
  • Drukowanie listy odczytów radiowych  + statystyka odczytów.
logo_wodom7b

ZALETY PROGRAMU:

 

 • Możliwo¶ć ustalenia  warto¶ci odczytu wodomierzy na koniec miesi±ca  jako dodatkowa informacja poza odczytem bież±cym –   zależne od głowic radiowych.
 • Dwukierunkowa współpraca- również przygotowanie trasy dla DIEHL/ SAPPEL, SENSUS, ITRON, inne
   • Uzyskujemy jedn±,  zgodn± bazę danych odbiorców/ wodomierzy i nakładek
   • Nie musimy wpisywać ich podwójnie 1x do SQL WODA jak i 2x  do systemu radiowego
   • Nie musimy kontrolować ręcznie  nadawanych kodów i innych parametrów
   • Wpisany raz odbiorca będzie przenoszony do odczytu radiowego
   • Uzyskujemy zgodno¶ć identyfikatorów i innych danych.
 • Obsługa alarmów sygnalizowanych przez głowice radiowe MIROMETR/ SENSUS / ITRON i inne, 
   • Na ekranie wy¶wietlana jest kolumna Alarm
   • Na dole ekranu wy¶wietlana jest linia z alarmem  ( szersz± informacj± )  przykładowo
     • PA  – Przepływ wsteczny
     • IC – Ingerencja ci±gła
     • I – Ingerencja
     • D – Bł±d detekcji
     • B – Niski stan baterii
     • I - Ingerencja
     • W - Wyciek
     • Mag - Ingerencja magnetyczna
     • Z - Zablokowany
     • NP.- Nad-przepływ
     • PP- Pod-przepływ
 • Możliwo¶ć uruchomienie kilku standardów radia w jednej instalacji  ( dodatkowe moduły )
 • Możliwo¶ć  odczytu  z wykorzystaniem współrzędnych GPS  ( grup nasadek radiowych )
 • Do ł±czno¶ci z programem SQL WODA , wykorzystywany jest nr odbiorcy  ( w takiej samej postaci, w jakiej stosowany jest w programie SQL WODA) a w niektórych przypadkach numer wodomierza ( np. METRON).
 • Zapis odczytów w programie SQL WODA następuje automatycznie
 • Statystyka odczytów  interesuj±ca dla służb technicznych.

 

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilo¶ć stron:76

Wszelkie uwagi odno¶nie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występuj±ce na tej stronie s± znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odno¶nych wła¶cicieli i zostały zamieszczone wył±cznie celem identyfikacji.