clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

Program REJESTRY VAT ułatwia i przyspiesza prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług oraz rozliczanie naliczonego i należnego podatku VAT zgodnie z przepisami o Podatku od Towarów i Usług.

FUNKCJE PROGRAMU:

 • obsługa rejestrów zakupu i sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji w oparciu o faktury zakupu lub sprzedaży,
 • automatyczne, z możliwością zmiany nadawanie numeru dokumentu ksiegowego zgodnego z FK
 • możliwość wyodrębnienia wielkości zakupów i sprzedaży oraz podatku VAT według stawek podatkowych,
 • stawki podatkowe definiowane przez operatora,
 • określenie wartości zakupów i sprzedaży oraz naliczonego i należnego  podatku VAT za  dowolny okres,
 • tworzenie zestawień zawierających wartość zakupów i sprzedaży oraz wartość naliczonego i należnego podatku VAT według dowolnie określonych  (definiowanych przez użytkownika) rodzajów zakupu / sprzedaży np. według kont magazynowych, kont kosztów lub kont sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji faktur korygujących,
 • możliwość potwierdzania zapłat  i rozliczanie zaliczek pobieranych przez pracowników, ( transakcje gotówkowe )
 • tworzenie dokumentów księgowych zgodnych z programem FK (według schematu księgowania definiowanego przez  użytkownika),
 • możliwość księgowania na kontach kosztów  w układzie rodzajowym oraz według miejsc ich powstawania  lub na kontach sprzedaży (w rejestrze sprzedaży),
 • elastyczne mechanizmy powiazań i współpracy z F-K,
 • wygodne rejestrowanie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - automatyczne rozksięgowanie dokumentu.
 • przygotowanie informacji do automatycznego tworzenia deklaracji VAT-7 - ( na styku z FK )

ZALETY PROGRAMU:

 • prowadzenie jednolitej listy w rejestrze z możliwością uporządkowania po (numer faktury, NIP, numer PZ, numer dokumentu w FK )
  • duża ilość informacji w układzie wiersz/ kolumna.
  • łatwe, różnorodne i szybkie wyszukiwanie dokumentu, firmy.
  • elastyczne dopasowanie okna ( ilość kolumn ) do wielkości monitora.
 • uporządkowanie, przyspieszenie ewidencji i rozliczania podatku VAT, ( przygotowanie danych do automatyzacji deklaracji VAT-7   na styku z FK )
 • możliwość określenia daty rozliczenia podatku VAT w innym miesiącu niż data zaksięgowania faktury,
 • natychmiastowe tworzenie różnorodnych sprawozdań,
 • rejestr może być prowadzony za okresy miesięczne lub roczne,
 • możliwość korzystania oraz uaktualniania kartotek kont i kontrahentów programu FINANSOWO - KSIĘGOWEGO (firmy TYTAN .),
 • możliwość rejestracji odchyleń od cen ewidencyjnych
 • duża liczba parametrów umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb   żytkownika.
 • możliwość rejestrowania wewnątrz wspólnotowego   (EU ) nabycia towarów
 • obsługa kont zaangażowania ( dotyczy zakładów budżetowych ).
 • automatyczne zakładanie kont kontrahentów w planie kont FK ( podczas dopisywania danych o nowym kontrahencie ).
 • zmodernizowany, elastyczny mechanizm wydruków i zmiany czy dodania drukarki.
 • operowanie myszką lub /i klawiaturą, sprawna zmiana pól myszką. (przyspieszenie )
 • tworzenie kopii zapasowej danych i rejestrów na dysku HDD, NAS, CD/DVD, dysku USB , dyskietkach FD/ZIP czy pamięci  taśmowej - streamer,
 • logowanie na użytkownika i hasło + przyznawanie praw dopisywanie/ przeglądanie.

 

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.