Przykładowe ekrany i wycinki tabel:

      • - zrzuty z poziomu operatora.
Taryfy_3_1