clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

Program SQL TARYFY umożliwia automatyzację procesu przygotowania wniosku taryfowego  -  współpracuje z programem SQL WODA  i systemem FINANSOWO-KSIĘGOWYM.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zakładów komunalnych i wodociągowych firma TYTAN  opracowała specjalistyczny program SQL TARYFY, który ma na celu wspomaganie prac przy opracowaniu założeń, kalkulacji, symulacji i generowaniu kompletu dokumentów niezbędnych dla przedłożenia i zatwierdzenia taryf.  Program zbudowaliśmy według znanych regulacji prawnych - (stosowne przepisy) oraz praktycznych, aktualnych  informacji  od praktyków z zakładów wodociągowych.

Problem taryfikacji dotyczy  wszystkich  - gorąco zachęcamy do zapoznania się z założeniami i stopniowego przygotowywania się od strony organizacyjnej. Wszystkich, którzy mają swoje, ciekawe uwagi, mogące wzbogacić system  uprzejmie prosimy o przekazywanie komentarzy - najlepiej w formie mailowej.

Myślimy, że nasz program w znacznej mierze zmniejszy Państwa pracochłonność przy opracowaniu taryf a jego elastyczność i możliwość różnych symulacji dadzą Państwu silne i szybkie narzędzie dla opracowywania taryf i innych ciekawych analiz ekonomicznych.

Funkcje i cechy.

           Aktualnie oferujemy program SQL  TARYFY w nowej wersji 3.2 - zawiera ona 10 lat doświadczeń, doskonalenia procesu  i uwag bezpośrednich użytkowników z branży wodociągowej. Nowa wersja jest zaktualizowana do poziomu zmian przepisów z roku 2017. Finalnym efektem opracowania taryf jest komplet dokumentów zgodnych z wzorem wniosku taryfowego z ustawy z dnia 27 października 2017 r. „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw" ogłoszoną w Dz. U. z dnia 27 listopada 2017 r (poz. 2180).

TARYFY współpracują automatycznie z systemem SQL WODA  /  F-K.

 • Danych niezbędnych w obliczeniach nie musimy wpisywać ręcznie lecz są podczytywane z systemu   SQL WODA  i FINANSOWO-KSIEGOWEGO.
  • można automatycznie przenieść dane dotyczące sprzedaży (ilościowe oraz przychody w podziale na grupy taryfowe) oraz kosztów.
   • dane można zmodyfikować o składniki nie występujące bezpośrednio w F-K
   • część danych związnych z planowanymi przychodami i kosztami wprowadza się i modyfikuje ręcznie - prognoza.
   • w przypadku  nie optymalnego planu kont i braku niektórych danych w FK  też można dopisać czy zmodyfikować dane ręcznie.
   •  

 • Jeżeli potencjalny użytkownik nie posiada systemu FK i programu  SQL WODA  naszego autorstwa,  może w pełni funkcjonalnie wykorzystywać  potencjał tej aplikacji wprowadzając dane ręcznie.  Zaletą rozwiązania jest pamiętanie każdej wstępnie wyliczonej taryfy- ( łącznie z danymi ) i możliwość wykorzystania tych danych do kolejnej symulacji i wyliczeń ostatecznych.
 • Kompatybilność z Windows7/8/ Windows 10.

OPRACOWANIE TARYF JEST PROSTSZE, EFEKTYWNE I MNIEJ CZASOCHŁONNE.

    Sprawdź jak wygląda ekran --> TARYFY_skrot2             ulotka informacyjna -->  pdf

 

Program  SQL TARYFY - dlaczego teraz ?

Dlaczego należy skorzystać z programu SQL TARYFY i nie opracowywać taryf metodą "ręczną" -zawsze od nowa  ?

 • Jednorazowo wprowadzone dane mogą być wielokrotnie przetwarzane.
 • Wprowadzone dane oraz wyliczone taryfy są pamiętane. ( wzorce użytkownika )
  • zawsze możemy wrócić i skorzystać z archiwalnych, zapisanych taryf czy ich elementów i ponownie przetwarzać.
 • Wprowadzając dane widzimy jak ewentualnie zmodyfikować plan kont w F-K aby w przyszłym okresie lepiej odpowiadał wymogom  stawianym  co do TARYF.
  • dostosowując plan kont w FK, za każdym, kolejnym podejściem do TARYF będziemy mieli dużo łatwiej
 • Dane  raz wprowadzone wystarczy uzupełnić ( zmodyfikować ) o kolejne/nowe i mamy nową taryfę w przyszłości !
 • Jeżeli pewne dane – szacowane (przewidywane )  skutkują zbyt ekstremalną ceną końcową ( na + lub - )  wystarczy je zmodyfikować i po chwili mamy nowe wyliczenie, nową  taryfę.
 • Jeżeli organy zatwierdzające wymagają zmian pewnych składników kalkulacji w  wydrukowanych tabelach, wystarczy zmodyfikować dane i po chwili drukujemy nowe załączniki, tabelki i cenniki zgodnie z sugestiami zatwierdzających !
   • nasza reakcja i symulacja nowych wartości jest praktycznie natychmiastowa.
 • Opracowując taryfy programem oszczędzacie wiele czasu, zdobywacie wiedzę o "styku" z F-K i otrzymujecie szybki mechanizm symulacyjny /przeliczeniowy, który jest wydajny tak w pierwszej jak i kolejnych taryfach.
 • Każda kolejna taryfa będzie łatwiejsza w przygotowaniu.
 • Przygotowując taryfę samodzielnie, z wykorzystaniem programu TARYFY zdecydowanie lepiej wyczuwacie temat i jesteście niezależni w sytuacjach wymagających zmian taryfy oraz strategicznych decyzji leżących tylko po Państwa stronie..
screen1_t

Import danych z programu Finansowo- Księgowego

screen4_t

Różne rodzaje cen i stawek

screen2_t

Dane o kosztach w zestawieniu rocznym i miesięcznym

screen5_t

Podgląd wydruku gotowych zestawień

screen3_t

Tabela 10 .Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę

screen6_t

Tabela 3. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów.

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.