clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

Celem programu SQL WYWÓZ   jest wspomaganie przedsiębiorstwa  zajmującego się wywozem śmieci zmieszanych i segregowanych, oraz wywozem kontenerów "remontowych",  ewidencją i sprawozdawczością.

Schemat blokowy  programu.

Obecnie realizujemy funkcjonalności WYWOZU modułem SQL FAKTURY, który został rozbudowany o szereg specyficznych funkcjonalności wymaganych przez firmy wywozowe.

 • - funkcjonalność tras - budowa tras wywozowych dla brygad pracujących w terenie
 • - gospodarka pojemnikami i kontenerami ( np. odpowiedź gdzie stoi kontener, ile jest wolnych ...)
 • - zlecenia - przyjmowanie i obsługa różnorodnych zleceń wywozowych + generowanie zleceń do realizacji dla brygad.
 • - harmonogramy obsługi klientów / wywozów
 • - funkcjonalność karty odpadów - możliwość przygotowania dla klienta karty przekazania odpadów ...
 • - inne cechy ciągle rozwijane pod potrzeby firm wywozowych/ użytkowników

 

  Moduł SQL FAKTURY  pracuje na wspólnej bazie TYTAN SQL - mamy jedno saldo, wspólne wezwania, windykację i noty odsetkowe

Uwaga !

  Obecnie jest to jedyna ścieżka dla uzyskania funkcjonalności JPK_VAT  dla użytkowników poprzedniej wersji programu WYWÓZ NIECZYSTOŚCI.

  Regularnie rozwijamy projekt SQL WYWÓZ ( Faktury ) dobudowując kolejne funkcje, rozwiązania, do których przyzwyczaili się użytkownicy poprzedniej wersji WYWÓZ ( *. dbf) .

  Celem, który założyliśmy jest osiągnięcie specyficznych funkcjonalności wymaganych na dziś przez firmy wywozowe. Zakładamy systematyczne przekazywanie  kolejnych udogodnień.

  Nowe rozwiązanie SQL WYWÓZ (Faktury) jest w pełni zgodne z systemem Windows 10.

  Kompatybilność z Windows7/8/ Windows 10.

  W_7_8_10_SQL

 

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.