NO-niebo_jas
Tytan
scianka_3w_jas

Celem programu ZBYT GAZU jest usprawnienie pracy przy wystawianiu i rozliczaniu faktur za dostarczony gaz

Zbyt Gazu realizuje obsługę wszelkich czynności związanych z wystawianiem faktur, ściąganiem należności, rozliczaniem sprzedaży gazu, kontrolą legalizacji gazomierzy. Posiada moduł współpracy z zestawem inkasenckim. Umożliwia również prowadzenie pełnej gospodarki gazomierzowej.

FUNKCJE PROGRAMU:

 • Prowadzenie kartoteki cen i opłat (wg Taryfy dla paliw gazowych 1/2000 - PGNIK S.A.):
  • ceny za pobór paliwa gazowego,
  • stawki opłat abonamentowych,
  • stawki opłat za usługę przesyłową stałą i zmienną.
 • Rozróżniane są różne taryfy cen Z-1,...,Z-7, W-1,..,W-7, B-1,...,B-4, R-1,..,R-4. W przypadku zmiany ceny za pobór gazu lub stawki opłat, wystarczy tylko raz wprowadzić datę zmiany oraz nowe ceny i opłaty, a  na fakturach dla wszystkich odbiorców zostanie uwzględniona zmiana ceny i opłaty.
 • Naliczanie podatku VAT wg ceny NETTO lub ceny BRUTTO, w zależności od rodzaju cen jednostkowych stosowanych przez przedsiębiorstwo.
 • Wprowadzanie oraz aktualizacja informacji o płatnikach. Odnotowywane są niezbędne informacje o płatniku,  potrzebne do wystawiania faktur:
  • kod płatnika - od 3 do 8 znaków,
  • nazwa i adres płatnika,
  • NIP, Numer konta płatnika,
  • Rozliczanie przez bank z ROR,
  • Nazwa banku i numer konta przedsiębiorstwa do regulowania należności przez płatnika,
  • lista odbiorców należących do płatnika.
 • Wprowadzanie oraz uaktualnianie informacji o odbiorcach. Odnotowywane są wszystkie informacje o odbiorcach, które są niezbędne do wystawiania faktur:
  • numer odbiorcy - od 3 do 8 znaków,
  • nazwa odbiorcy,
  • parametry charakteryzujące odbiorcę,
  • typ, numer i adres gazomierza - jeden odbiorca może posiadać do 6 gazomierzy,
  • pobór gazu wg ryczałtu,
  • powiązanie  między  gazomierzami  zbiorczymi, a pod-gazomierzami.
 • Program umożliwia szybkie wyszukiwanie odbiorców, oraz uporządkowanie ich wg różnych kryteriów, np.:
  • numeru odbiorcy,
  • płatnika,
  • adresu gazomierza (miejsca poboru gazu ).
 • Istnieje możliwość drukowania informacji o płatnikach na różne sposoby:
  • lista płatników,
  • salda dla płatników,
  • lista płatników z listą odbiorców,
  • lista płatników z niezerowym saldem na dzień.
 • Możliwość podania dużej liczby kryteriów ( trzynaście) przy wyszukiwaniu lub drukowaniu informacji o płatnikach.
 • Istnieje możliwość drukowania informacji o odbiorcach na różne sposoby:
  • lista odbiorców z nazwami płatników,
  • lista odbiorców zlikwidowanych,
  • lista odbiorców z opisem,
  • lista odbiorców z niepełnym opisem,
  • lista odbiorców z danymi dla odczytywaczy,
  • lista odbiorców z podlicznikami,
  • lista odbiorców z uwagami,
  • lista odbiorców bez faktur w okresie od-do.
  • lista odbiorców z listą nie rozliczonych odczytów gazomierzy, naliczonych ryczałtów.
  • porównanie zużycia w dwóch okresach wg wskazań gazomierzy, naliczonych ryczałtów.
 • Możliwość podania dużej liczby kryteriów (osiemnaście) przy wyszukiwaniu lub drukowaniu informacji o odbiorcach.
 • Rejestracja odczytów gazomierzy.
 • Automatyczne naliczanie ryczałtów.
 • Odnotowanie wymiany, założenia i zdjęcia gazomierzy.
 • Rozliczanie liczników i podliczników.
 • Wystawianie i drukowanie faktur. Możliwe jest wystawianie faktur wg rzeczywistego zużycia (licznik), ryczałtu  lub prognozy oraz not odsetkowych i wezwań do zapłaty.
 • Wystawianie i drukowanie faktur VAT i faktur korygujących.
 • Drukowanie poleceń przelewu.
 • Wystawianie i drukowanie not odsetkowych. Drukowanie listy płatników z przewidywanymi kwotami odsetek do naliczenia. Można naliczać odsetki do faktur w czasie rejestracji przelewów - rejestracja odsetek naliczonych przez pocztę.
 • Drukowanie upomnień - wezwań do zapłaty. Drukowanie wezwań do zapłaty z możliwością naliczenia odsetek, bez wystawiania not odsetkowych.
 • Potwierdzanie przelewów. Dla każdego płatnika, wyszukiwane są wszystkie nie uregulowane należności. Można dokonać częściowej zapłaty za faktury. Rozróżniane są różne sposoby zapłaty np. kasa, przelew, inkasent...
 • Automatyczne sumowanie przelewów zarejestrowanych przez jednego operatora.
 • Rejestracja i automatyczne rozliczanie nadpłat.
 • Generowanie dokumentów księgowych do systemu F-K na poziomie analitycznym lub syntetycznym. ( format danych zgodny z programem F-K  firmy TYTAN  )
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań ze sprzedaży gazu. Drukowane  są  sprawozdania:
  • Zestawienie ze sprzedaży ilościowo-wartościowe w rozbiciu na różne rodzaje cen-NETTO,
  • Wartościowa sprzedaż netto,
  • Sprzedaż ilościowo
  • Sprzedaż gazu - ilościowo - w podziale na grupy cenowe.
  • Zestawienie ze sprzedaży ilościowo-wartościowe - BRUTTO,
  • Wartościowa sprzedaż BRUTTO,
  • Netto, Kwota podatku VAT, Brutto,
 • Zestawienia można robić wg:
  • daty wystawienia faktury,
  • kodu płatnika,
  • rejonu,
  • numeru odbiorcy,
  • adresu gazomierza.
 • Zestawienia dla księgowości:
  • Lista zarejestrowanych przelewów,
  • Rozliczenie wartościowe - obroty księgowe,
  • Rejestr sprzedaży wg daty wystawienia,
  • Rejestr sprzedaży wg terminu płatności – daty obowiązku podatkowego ,
  • Lista nierozliczonych faktur,
  • Lista nierozliczonych faktur wg terminu płatności,
  • Uzgadnianie salda z płatnikiem,
  • Analiza terminów przelewów na faktury.
  • Analiza nie zapłaconych faktur w podziale na różne okresy przekroczenia        terminu płatności.
 • Dodatkowe zestawienia:
  • Dane statystyczne o odbiorcach
  • Wykaz ilościowo-wartościowy dla wskazanego płatnika.
  • Lista faktur z wykazem ilościowo-wartościowym lub wartościowym.
  • Harmonogram rozliczeń odbiorców.
 • Podział odbiorców na rejony - wg pięciu pierwszych znaków z numeru odbiorcy. Istnieje możliwość utworzenia do 15 grup rejonów, np. podział odbiorców na gminy, gazociągi, miasta, ulice, itp.
 • Możliwość nadawania praw obsługi dla użytkowników pracujących w sieci Novell NetWare.
 • Gospodarka gazomierzowa polegająca na:
  • ewidencji gazomierzy nowych, zainstalowanych, zdjętych i będących w legalizacji,
  • rejestracji danych technicznych gazomierzy,
  • kontroli okresów legalizacji,
  • wydruku listy gazomierzy wg zadanych kryteriów,
  • drukowanie listy gazomierzy przeznaczonych do wymiany.

Program posiada dużą ilość parametrów instalacyjnych, przez co możliwe jest dostosowanie programu do potrzeb użytkownika.

ZALETY PROGRAMU:

 • możliwość rozliczania płatników za pomocą faktur VAT i faktur  korygujących,
 • wystawianie faktur na płatnika z rozbiciem na każdego odbiorcę,
 • kompleksowe rozliczenie  płatnika,
 • wyliczanie wartości faktury z uwzględnieniem rozbicia poboru gazu wg różnych cen, opłat abonamentowych i opłat za przesył gazu,
 • możliwość zwiększania i zmniejszania ilości gaz do rozliczenia w przypadku uszkodzenia gazomierza, reklamacji,
 • szybkie wyszukiwanie informacji o odbiorcach,
 • łatwość obsługi oraz duża ilość podpowiedzi,
 • natychmiastowa kontrola sald płatników,
 • bogata i szczegółowa sprawozdawczość,
 • możliwość zmiany wyglądu faktury, polecenia przelewu, odcinków przelewów,
 • zautomatyzowana funkcja zabezpieczania danych na dysku, dyskietkach FD/ZIP czy pamięci  taśmowej - streamer,
 • funkcja archiwizacji oraz pobrania z archiwum danych z lat ubiegłych,
 • kalkulator,
 • współpraca z przenośnym zestawem KOMPUTEROWY INKASENT firmy TYTAN
 • przekazywanie uwag do/z komputerka przenośnego,
 • drukowanie kodów kreskowych na przenośnych zestawach inkasenckich,
 • ciągły rozwój programu gwarantujący aktualizację zgodną z potrzebami branży gazociągowej.
 • W przypadku pracy wielostanowiskowej w sieci Novell NetWare, zapewniona bezpieczna obsługa kartotek przez System Śledzenia Transakcji - TTS.

MODUŁY UZUPELNIAJACE (nie wchodzące w skład wersji standardowej):

 • Notatnik - miejsce do wpisywania dodatkowych uwag dla każdego odbiorcy lub płatnika, dostępny w całym programie. Drukowanie uwag dla odbiorcy, płatnika lub wg zadanych kryteriów (data uwagi od-do, kod uwagi od-do).
 • Adresowanie kopert, drukowanie adresów na nalepkach.
 • Kody kreskowe - drukowanie  i wczytywanie kodów kreskowych - automatyczne potwierdzanie przelewów z wykorzystaniem laserowego czytnika kodów.
 • Tworzenie tras dla inkasentów. Podział odbiorców na trasy dla inkasentów z możliwością dowolnego uszeregowania odbiorców w ramach trasy, wg kolejności odczytywania odbiorców przez inkaseta.
 • Śledzenie zapisów w kartotekach programu Zbyt Gazu. Śledzeniu podlegają wszystkie zapisy w kartotekach, mające wpływ na prowadzenie rozliczeń z płatnikami i odbiorcami.
 • Możliwość aktywacji wybranych modułów z ich zmodyfikowanymi funkcjonalnościami ze ZBYT-u WODY.    -kliknij i sprawdź.

.

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 15_07_28,  Ostatnia modyfikacja:13 września 2016  Generowano:13 września 2016  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:86

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

 

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.