Tytan

Ta strona używa plików cookie (ciasteczka).  więcej ....

Komputery.

Dostępne wersje DEMO.

Oprogramowanie.

win_xp_8ok

Doradztwo.

 Programy dla:

 • Przedsiębiorstw i Firm:
 • Komunalnych
 • Zakładów Budżetowych
 • Gazowniczych
 • Wodociągowych
 • Kanalizacyjnych
 • Ciepłowniczych
 • Chłodniczych
 • Oczyszczania
 • Wywozowych
 • Utylizacji Odpadów
 • Gospodarki Odpadami
 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Administratorów.
 • Firm usługowych.
 • Działów obsługi klienta.
 • Działów technicznych.
 • Wodomierzowni.
 • Księgowości.
  • windykacji.

Oferta wodomierzy:

mirometr

Program REJESTRY VAT ułatwia i przyspiesza prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług oraz rozliczanie naliczonego i należnego podatku VAT zgodnie z przepisami o Podatku od Towarów i Usług.

FUNKCJE PROGRAMU:

 • obsługa rejestrów zakupu i sprzedaży
 • możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów dla ewidencji obrotów
 • prowadzenie ewidencji w oparciu o faktury zakupu lub sprzedaży,
 • możliwość wyodrębnienia wielkości zakupów i sprzedaży oraz podatku VAT według stawek podatkowych,
 • stawki podatkowe definiowane przez operatora,
 • określenie wartości zakupów i sprzedaży oraz naliczonego i należnego  podatku VAT za dowolny okres,
 • tworzenie zestawień zawierających wartość zakupów i sprzedaży oraz wartość naliczonego i należnego podatku VAT według dowolnie określonych  (definiowanych przez użytkownika) rodzajów zakupu / sprzedaży np. według kont magazynowych, kont kosztów lub kont sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji faktur korygujących,
 • możliwość potwierdzania zapłat,
 • rozliczanie zaliczek pobieranych przez pracowników,
 • tworzenie dokumentów księgowych zgodnych z programem FK (według schematu księgowania definiowanego przez  użytkownika),
 • możliwość księgowania na kontach kosztów  w układzie rodzajowym oraz według miejsc ich powstawania  lub na kontach sprzedaży (w rejestrze sprzedaży),
 • elastyczne mechanizmy powiazań i współpracy z F-K,

ZALETY PROGRAMU:

 • możliwość prowadzenia dowolnej liczby rejestrów (w zależności od wymagań organizacji pracy) np.:
  • jeden rejestr zakupu oraz rejestr sprzedaży,
  • osobne rejestry zakupu towarów, usług, inwestycji... (wówczas uzyskuje się zestawienia oddzielnie dla każdego rejestru, wydziału ...),
 • uporządkowanie, przyspieszenie ewidencji i rozliczania podatku VAT,
 • możliwość określenia daty rozliczenia podatku VAT w innym miesiącu niż data zaksięgowania faktury,
 • natychmiastowe tworzenie różnorodnych sprawozdań,
 • rejestr może być prowadzony za okresy miesięczne lub roczne,
 • możliwość korzystania oraz uaktualniania kartotek kont i kontrahentów programu FINANSOWO - KSIĘGOWEGO (firmy TYTAN ..),
 • współpraca z programem GOSPODARKA MATERIAŁOWA - tworzenie dokumentów PZ,
 • możliwość rejestracji odchyleń od cen ewidencyjnych
 • duża liczba parametrów umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych potrzb   żytkownika.
 • Możliwość rejestrowania wewnątrz wspólnotowego  (EU ) nabycia towarów
 • Obsługa kont zaangażowania ( dotyczy zakładów budżetowych ).
 • Automatyczna zakładanie kont kontrahentów w planie kont FK ( podczas dopisywania danych o nowym kontrahencie ).
 • Dodatkowe parametry dotyczące wyglądu wydruków.
 • Sprawne mechanizmy przełączania się pomiędzy wieloma rejestrami,
 • Tworzenie kopii zapasowej danych i rejestrów na dysku HDD, NAS, CD/DVD, dysku USB , dyskietkach FD/ZIP czy pamięci  taśmowej - streamer,

 

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 14_04_15

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

 

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.